پورتال خبری تفریحی

بنزین سوئیسی در باک خودروهای ایرانی

0

نفت می‌فروشیم، بنزین می‌خریم

بنزین سوئیسی در باک خودروهای ایرانی

شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت نفتی سوئیس برای تهاتر نفت و گازوئیل با بنزین به توافق رسیده و تا چند روز

نظرات بسته شده است.