پورتال خبری تفریحی

خلق آثار ۳ بعدی زیبا با کتاب های قدیمی

0 0

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار ۳ بعدی زیبا با کتاب های قدیمی

هنرمند انگلیسی به نام Nicola nobo  با استفاده از کتاب ها ی قدیمی آثاری ۳ بعدی بسیار جالب و زیبایی را خلق می کند . او با تاکردن دقیق هر صفحه کار خود را شروع می کند و پس از پایان  تمام برگ های کتاب ، مجسمه اش تکمیل می شود و یک اثر ۳ بعدی جالب خلق می شود

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

خلق آثار 3 بعدی زیبا با کتاب های قدیمی , جالب و خواندنی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − شش =