پورتال خبری تفریحی

بزرگترین روسپی خانه اروپا + عکس ۱۸+

0 0

بزرگترین روسپی خانه اروپا

بزرگترین فاحشه خانه اروپا در آلمان واقع شده است از ویژگی های این فاحشه خانه ۱۲ طبقه بودن این ساختمان با ۱۲۰ اتاق و ۱۲۰ زن می باشد. که روزانه بیش از ۱۰۰۰ نفر در این فاحشه خانه رفت وآمد دارند..

زنان از بسیاری از کشورها می آیند؛ حدود ۳۰٪ از آنها آلمان می باشد.آنها معمولا در خارج از اتاق خود نشسته و  با مشتریان که سرگردان راهرو ها هستند مذاکره میکنند.برخی از این زنان در اتاق خود زندگی می کنند

بزرگترین روسپی خانه اروپا + عکس 18+ , بین الملل

ساختمان روسپی خانه اروپا

خانه در ۲۴ ساعت شبانه روز باز است. مشتریان روسپی ها ملزم به  پرداخت هزینه ورودی از ۵ یورو به بالا هستند و سپس اجازه حرف زدن و مذاکره مستقیم با زنان روسپی که به طور مستقل کار می کنند را دارند.در این فاحشه خانه  یک طبقه است که برای خدمات کم هزینه و یکی دیگر برای روسپی تراجنسی محفوظ است.این روسپی خانه تضمین میکند هزینه را در صورت وضعیت بد و خدمت نامطلوب روسپی ، بازگرداند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 1 =