صفحه اصلی مجله موفقیت فال موفقیت فال موفقیت نیمه اول آذرماه ۹۶

فال موفقیت نیمه اول آذرماه ۹۶

0 خواندن ثانیه
۰
0
9

فروردین

پاییز تو را احساسانی میکند، اما سعی کن کارهایت را عاقلانه انجام بدهی. هیچگاه برای ایجاد تغییر دیر نیست و با یک برنامه ریزی صحیح می توانی راه زندگی ات را عوض کنی. به زودی کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن داری، اما استراحت کردن را فراموش نکن. به هنری که به آن علاقه داری، روبیاورتا باعث آرامشت شود. برای انجام کارهایت از خلاقیت استفاده کن تا با دیگران متفاوت باشی. در مورد مسئله ای که پیش آمده، صبورباش و به آن زمان بده و توکلت به خداوند باشد. لازم نیست همه مسئولیت ها را به تنهایی برعهده بگیری و باید دیگران را هم در انجام آن ها شریک کنی تا دچار سردرگمی نشوی. کارهایی را که به تاخیر افتاده اند، سریع ترانجام بده، چون هرروز بر حجم آن ها افزوده می شود. خاطرات تلخ گذشته مانع انجام کارهایت، به نحوی که انتظارش راداری، می شود، فراموش نکن که گاهی باید این خاطرات را کنار گذاشته و واقعیت را بپذیری تا بتوانی از پس زندگی ات بربیایی، کارهای امروز را هم به فردانیانداز.

اردیبهشت

فصل پاییز، برایت فعالیتهای زیادی را به ارمغان می آورد؛ سعی کن از آنها لذت ببری. گذشته را فراموش کرده و در حال زندگی کن، زندگی هم شادی و هم ناراحتی را با خود به همراه دارد؛ ذهنیت را درگیرنکن و سعی کن از روزهایت لذت ببری. اگر به کسی علاقه مند شده ای، همه جوانب را خوب بسنج و شک و تردید را کناربگذار و با او صحبت کن، به زودی شخصی را ملاقات خواهی کرد که پیشنهادهای جالبی برایت خواهد داشت. افکاری داری که دوست داری هرچه زودتر به واقعیت بپیوندند؛ بنابراین باید سعی و تلاشت را دوبرابر کنی تا نتیجه بگیری، اطرافیانت تو را خیلی قبول دارند و هرچه بگویی، ازدل  و جان می پذیرند. سعی کن با انتخاب های درست این مقبولیت را حفظ کنی، کسانی دوروبرت هستند که رفتارهای غیرعادی دارند؛ اگر نمی توانی آنها را تغییر بدهی، کناره بگیر. فرد منحصربه فردی هستی و انتظارت از دیگران هم زیاد است. سعی کن کمی انتظاراتت را تعدیل کنی تا سرخورده نشوی.

خرداد

باید برای کاری که شروع کرده ای، برنامه ریزی بهتری داشته باش. اولویت بندی بکن و ببین چه چیزی مهم تر است؛ اول آن را انجام بده. اگر شغلت را دوست نداری، در فکر تغییران باشد؛ اما این کار را با آینده نگری انجام بده. نگرانی هایت را کنار بگذار، چون روزهای خوش در راهند. اگر با کسی قهرکرده ای، به فکر اشتی باش و فضای فکری خودت و او را به ارامش برسان، شک و تردید را نسبت به کسی که دوستش داری، کنار بگذار، چون این افکار بیاعت می شود که بين توواو فاصله ایجاد شده و آینده رابطهات خراب شود. در این فصل فرصتهای خوبی برای تو و خانواده ات پیشں می آید که دور هم جمع بشوید و ساعات خوبی را در کنار هم داشته باشید. سوال هایی درذهتمت ۹ーオう* دارد؛ اگر نمی توانی به تنهایی جواب انها را پیدا کنی، به حرف دالت گوش کن و از پروردگار عالم کمک بگیرتابه آرامش برسی، در مورد تغذیهات بیشتر دقت داشته باشی و رژیم غذاییات را رعایت کن.

تیر

فصل پاییز رسیده و زندگی شکل جدیدی به خودش گرفته است؛ توهم سعی کن خودت را با طبیعت همساز کنی. فرد مهربان ودلسوزی هستی، اما زمان آن رسیده که کمی هم به خودت و زندگی اتفکر کنی و روی هدفها و خواستههای خودت متمرکز شوی. خودت بهتر از همه میدانی که برای رسیدن به ارامش چه چیزهایی لازم است؛ فقط مشکلت این است که مسائل را پیچیده و سخت میکنی. اگر کمی سادهتر بیندیشی، ذهنت هم آرامش بیشتری میگیرد و راحت می شوی. دوستان مورد اعتماد زیادی در اطرافت هستند که میتوانند گرمابخش زندگی ات باشند؛ تا میتوانی ارتباطات را با آنها بیشترکن، ماه متفاوتی در راه است و می توانی منتظر وقایع جالبی باشی، هنوز به دنبال واقعیت زندگی ات می گردی، اما نمیدانی جوابش را چگونه بیابی؛ شاید صحبت کردن با دیگران و شفاف سازی بعضی وقایع بتواند ابهامات ذهنیات را کمتر کند. فرد عجولی هستی، اما فراموش نکن که عجله کار شیطان است و با صبوری به تمام خواسته هایت خواهی رسید.

مرداد

به نیمه سال رسید های و هنوز به بیشتر خواسته هایت نرسیده ای، باید تلاشت را چند برابر کنی. هر عملی، عکس العملی دارد. مراقب باش  تا از راه خشونت وارد نشوی و خشم اولین عکس العملت نباشد و بتوانی جلوی خودت را بگیری. انسان نمیتواند همیشه همه چیزرا کنترل کند و اتفاقات غیرمترقبه همیشه پیش می آیند؛ پس برای آنها آمادگی روحی و جسمی داشته باش، روی کارهایت تمرکز کن تا شانس هایت را برای رسیدن به موفقیت از دست ندهی. همیشه دوست داری که خودت تصمیم بگیری و کسی نمی تواند نظرش را به تو تحمیل کند. در این هفته سعی کن انعطاف پذیرتر از هروقت دیگرباشی. از زیر کارها و مسئولیت هایت شانه خالی نکن. همیشه قرار نیست همه چیز در کنترلت باشد و همه ما گاهی اداره امور را از دست می دهیم و این طبیعی است. نباید فقط به ظواهر توجه داشته باشی و باید باطن افراد و طرز فکر و شخصیت درونی افراد را هم بشناسی و به پندار، گفتار و رفتارشان توجه داشته باش و مثبت اندیشی را هم فراموش نکنی.

شهریور

در شش ماه مانده از سال، کارت سخت ترمی شود اما اعتماد به نفسی داشته باش  و کارهای گروهی را هم فراموش نکن تا بتوانی از پس روزهای سخت برایی، زندگی مراحل مختلفی دارد و در هر مرحله ای انسان باید درسی هایی را یاد بگیرد.انچه را که به ذهنت میاید، باور داشته باشی تا به حقیقت بپیوندد. در تمام جنبه های گوناگون رابطه عاطفی ات تعادلی برقرار کرده و مثبت فکر کن، زیاد سختگیر نباش  و افکار منفی را پیش از آنکه همه زندگی ات را بگیرد و روی اطرافیانت هم تاثیر بگذارد، از خودت دورکن. انسان ها دارای دیدگاههای متفاوتی هستند و شاید هیچ وقت نتوانی کسی را پیدا کنی که مانند دیگری باشد. افکارپریشان را از خودت و خانواده ات دورکن و ازاین به بعد نگذار حرفهای دیگران رویت اثر بگذارد. گاهی اوقات عهد و پیمانهایت را فراموش کرده و آدم بدقولی می شوی؛ سعی کن بیشتر به قرارهایت پایبند باشی. برای کارهایت برنامه ریزی کرده و سعی کن روی برنامه هایت بمانی، باهوش و درایت عمل کن تا ادم موفقی باشی.

مهر

این فصل موقعیت خوبی است که چیزهایی را تغییر بدهی و زمانی است که برای ایجاد تغییرات در وضعیت حرفه ای ات آمادگی بهتر و بیشتری نسبت به قبل داری؛ اول از تغییرات جزئی شروع کن تا نوبت به تغییرات کلی برسد. بعد از مدت کوتاهی همه چیزهمانی می شود که می خواهی، کاری کن که بخشی از هزینه های خانه ات کاهش یابد. در این فصل با شخصی آشنا می شوی که تاثیرات مثبتی روی زندگیات میگذارد. خیلی خوب است که رویاهای زیادی را در سر می پرورانی؛ برای رویاهایت زمان بگذار و جدی به انها فکر کن و دقیق ترین پاسخ را برای ان ها پیدا کن. سعی کن برای رسیدن به آنچه که در سرداری، برنامه ریزی کرده و تلاشت را دوچندان کنی تا انها را محقق کنی، هر کسی مانند تو مشکلی دارد؛ پس خودت را نگران نکن. هر کسی شخصیتی دارد و همه یکسان نیستند؛ پس یاد بگیر که در مورد دیگران قضاوت بیجا نکنی. نرمش کردن هرروزه برایت سلامتی را به ارمغان خواهد آورد.

آبان

وارد یک مرحله جدیدی می شوی و فرشته نجات می تواند هرلحظه وارد زندگیات شود و سربزنگاه به کمکت بیاید. نگران مشکلات نباش، چون به زودی تمام می شوند. عادات بد ر اکم کم کنار بگذار، آخرهفته را با خانواده بگذران و کاری کن که خاطرات خوشی را برایشان بسازی، این فصل می تواند برایت فصل ترفیع و افزایش درآمد باشد؛ پس سعی کن با بی دقتی و اهمال کاری گره ای در کارت نیندازی. اگر تلاش هایت را بیشترکنی، وضعیت مالیات بهتر از گذشته خواهد شد. آنهایی که به درس خواندن علاقه مند هستند، بهتر است به تحصیلی ادامه داده و فکر نکنند که دیگر از آنها گذشته است ، ملاقاتی برایت پیش آمده و کسی را میبینی که اید ههای جدیدی دارد؛ سعی کن از این اید هها برای رسیدن به اهدافت استفاده کنی، تغییرات در زندگی اجتناب ناپذیراست، پس سعی کن با آغوش باز  آنها استقبال کنی و این فرصت را به خودت بدهی که آنها را در جهت مثبت و پیشرفت کاریی ات به کار بگیری . افکارت را سروسامان بده و تصمیم نهایی ات را بگیر.

آذر

برای اینکه به حقت برسی، باید دنبال گرفتن ان بروی، سرمسائل کوچک حساسی نشو و آرامش  خودت را از دست نده، به علایق خودت فکر کن و کاری به دیگران و افکارشان نداشته باشید. هرچه تعداد افرادی که با آنها نشست و برخاست می کنی، بیشتر باشد، کارت برای موردتایید بودن و پذیرفته شدن توسط آن ها سختتر می شود. از دیگران تقلید نکن و همانطور که هستی، باشی، فردی بسیار مهربان و رحیم هستی. اگر احساسی ناراحتی میکنی و دلت گرفته، بهتر است زیاد در خانه نشینی و برون بروی و سینه ات را از هوای تازه پرکن . برای رسیدن به هدف هایت قدمهای کوچک بردار  تا چشم برهم بزنی، میبینی که خیلی زود به هدفت رسیده ای، به زودی باید تصمیم های مهمی را بگیری، در این تصمیم گیری ها اصلا عجله نکن، چون با عجله کردن نمیشود به جایی رسید. باید قضاوت درستی داشته باشی و در همه حال عدالت را رعایت کنی، زمان خوبی است. که یک بار دیگر به پروژه هایت نظری بیندازی با شاید کمی سرمایه گذاری لازم باشد که میتوانی برای آنها از اطرافیانت کمک بگیری.

دی

این فصل میتواند برایت زمان خوبی باشد احواست را جمع کن تا از قافله عقب نمانی، خداوند را همیشه مدنظرداشته باشی و در کارها به او توکل داشته و مطمئن باشی که تنها نیستی اگر از کرده خود تپشیمان هستی. باید کاری بکنی که گذشته جبران بشود.فندر زندگی ات را بدان و هرچه میتوانی از افراد منفی دوری کن. اگر به راهی که در آن قدم گذاشتهای اطمینان داری، سرعت عملی و دقت زیاد به کاربر واز خداوند بخواه که به تو برای رسیدن به هدف کمک کند، شتاب بی مورد نداشته باشی و گامهای قوی بردار غم و غصه روزگار را بیش از این نخور و با عقل و شعور بیشتری عمل کن، گذشته هرچه بود، تمام شد، بهتر است در حال زندگی کنی تا آیندهای درخشان داشته باشی و فقط مراقب جنبه منفی این موضوع ھم باش ونگذار کہ فرق بینی حقیقت و خیال پردازی  نفهمی کمی به کارهای تا سرعت بده، چون این بیخیالی ممکن است به ضررات تمام شود .

بهمن

تولدت مبارک. نگران نباش، چون آدم خوش شانسی هستی و در شش ماه آینده، در بیشتر کارهایت موفق می شوی، هر روزیک انفاق جدید برای همه مامی افتد که ناچار باید در پی رفع آن باشیم. گاهی اوقات همین اتفافات پیش پا افتاده می تواند مسیر زندگی را عوض کند؛ اما فراموش نکن  که راه های گوناگونی برای رهایی از پیامد ناگوار آنها پیدا می شود. اراده ات را قوی کن و به سوی آیندهای روشن قدم بردار همیشه خداوند را یار و نگهدار خودت بدان، زیاد به گذشته فکر نکن، چون با نگاه کردن به گذشته، زمان حال را از دست خواهی داد، برنامه هایت را مدیریت کن و اجازه نده تا دیگران خودشان را به زندگیات تحمیل کنند. با کسانی که اختلاف پیدا کرده ای، منطقی صحبت کن و سعی کن با گفتگو بتوانی نظرآنها را تغییر بدهی، اعتماد به نفس و انرژی ات را در سطح بالایی نگه دار تا بتوانی از پس هر مشکلی به سادگی  بر بیایی . دیگران از توانتظاراتی دارند! شاید نتوانی انتظارات آنها را برآورده کنی؛ پس زیاد به خودت سخت نگیر.

اسفند

نباید خوبی هایی را که دیگران در حقت کردهاند، به دست فراموشی بسپاری، همه آنها به گردنت حق دارند و به نحوی باید جواب گویشان باشی. در این فصل، یک آشنا تو را به انجام معامله یا شروع کاری که به آن علاقه مند بوده ای، دعوت خواهد کرد که این اتفاقی میتواند روی زندگی ات تاثیرمثبتی بگذارد. اگر میخواهی فرد موفقی باشی، باید گذشته را فراموش کنی چون خاطرات بد، تمام انرژی و وقتت را میگیرند و نمیتوانی قدمی مثبت و رو به روشنایی برداری، به خداوند توکل کن و مطمئن باش که در نهایت تغییرات به نفعت خواهد بود. در این فصل همه چیز خیلی ساده و راحت پیش خواهد رفت، به شرط آنکه اجازه ندهی کارهای غیرمنطقی و ناخوشایند. مزاحم لذت بردنت از روزها شوند. باید خودت را شایسته بهترین ها بدانی و با تلاشی این شایستگی را به اثبات برسانی، قناعت کردن و پس اندازد اشتن باعث میشود که در هیچ کاری نمانی و دستت را جلوی کسی دراز نکنید.لباس های رنگ روشن بپوشی، چون باعث سر زندگیات میشوند.

فال موفقیت ، فال موفقیت  نیمه  اول آذر ماه ۹۶  ، فال هفتگی موفقیت آذر ماه ۹۶ ، فال موفقیت آریاهوم ، فال مجله موفقیت

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط admin
بارگذاری در فال موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + هجده =

*

بررسی

عکس جدید مهسا کاشف بازیگر سریال آنام!

مهسا کاشف بازیگر کشورمان این روزها در سریال آنام به نقش آفرینی پرداخته است. عکس جدید مهسا …