خانه >> List Style
. .

List Style

[column col=”1/3″] [list type=”icon-angle-right”] [li]type=”icon-angle-right”[/li] [li]type=”icon-angle-right”[/li] [li]type=”icon-angle-right”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-asterisk”] [li]type=”icon-asterisk”[/li] [li]type=”icon-asterisk”[/li] [li]type=”icon-asterisk”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-beaker”] [li]type=”icon-beaker”[/li] [li]type=”icon-beaker”[/li] [li]type=”icon-beaker”[/li] [/list] [/column] [space height=”20″] [column col=”1/3″] [list type=”icon-eye-open”] [li]type=”icon-eye-open”[/li] [li]type=”icon-eye-open”[/li] [li]type=”icon-eye-open”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-glass”] [li]type=”icon-glass”[/li] [li]type=”icon-glass”[/li] [li]type=”icon-glass”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-question-sign”] [li]type=”icon-question-sign”[/li] [li]type=”icon-question-sign”[/li] [li]type=”icon-question-sign”[/li] [/list] [/column] [space height=”20″] [column col=”1/3″] [list type=”icon-time”] [li]type=”icon-time”[/li] [li]type=”icon-time”[/li] [li]type=”icon-time”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-upload”] [li]type=”icon-upload”[/li] [li]type=”icon-upload”[/li] [li]type=”icon-upload”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-key”] [li]type=”icon-key”[/li] [li]type=”icon-key”[/li] [li]type=”icon-key”[/li] [/list] [/column] [space height=”20″] [column col=”1/3″] [list type=”icon-cog”] [li]type=”icon-cog”[/li] [li]type=”icon-cog”[/li] [li]type=”icon-cog”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-dashboard”] [li]type=”icon-dashboard”[/li] [li]type=”icon-dashboard”[/li] [li]type=”icon-dashboard”[/li] [/list] [/column] [column col=”1/3″] [list type=”icon-sort”] [li]type=”icon-sort”[/li] [li]type=”icon-sort”[/li] [li]type=”icon-sort”[/li] [/list] [/column] [space] [code] [list type=”icon-signal”] [li]type=”icon-signal”[/li] [li]type=”icon-signal”[/li] [li]type=”icon-signal”[/li] [/list] [/code]

You can see full list of icons here : http://themes.goodlayers2.com/worldwide/icon/

کانال تلگرام آریاهوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =

*