آهنگ هشت بعدی این به روشی است که مغز ما بر اساس صداهایی که هر گوش دریافت می کند ، موقعیت و فاصله اصوات را تفسیر می کند. دو جنبه مهم وجود دارد: ابتدا شکل گوش و کانال گوش شما در واقع فرکانس های صدای وارد شده به آن را تغییر می دهد ، بسته به اینکه صدا از کدام جهت وارد شده باشد.

در  موسیقی 8 بعدی پروفایل فرکانس صدایی که به لاله گوش شما می رسد اگر صدا از پشت در مقابل وارد شود کمی متفاوت خواهد بود. اگر از طرف دیگر بیاید حتی متفاوت تر خواهد بود ، زیرا بعضی از لرزش ها باید به دور سر یا حتی از طریق سر شما بچرخند. مغز شما نسبت به آن تفاوتهای ظریف بسیار حساس است و می تواند از آنها برای تعیین موقعیت صدا در فضا استفاده کند.

این عملکرد اغلب HRTF – عملکرد انتقال مربوط به سر است. نشانه مهم دوم اختلاف زمان صدایی است که به گوش شما می رسد. از آنجا که امواج صوتی با فاصله محدودی حرکت می کنند ، صدایی که از سمت چپ می رسد چند میلی ثانیه زودتر از مثلاً به سمت راست شما به گوش شما می رسد. این جلوه های ظریف را می توان با استفاده از میکروفن های ویژه دو گوش ، که شبیه به این شکل هستند ، ثبت کرد.

آنها اساساً گوش و کانال گوش انسان را با میکروفونی که در آن قسمت لاله گوش قرار دارد ، مدل می کنند و گوش ها را باید در همان فاصله ای که شما قرار دارید ، قرار دهید.

این بدان معناست که آهنگ هشت بعدی  ظبط شده هر دو نشانه مکانی را از قبل “پخته” کرده است ، بنابراین هنگام پخش ، مغز شما فکر می کند که صدا از نقطه خاصی از فضا می آید ، حتی اگر منبع آن درست در کنار گوش شما باشد ، مرتب کنید مانند یک توهم صوتی ادراکی است! جلوه ها همچنین می توانند در نرم افزار شبیه سازی شوند ، اساساً به عنوان نوعی فیلتر صوتی ، بنابراین می توانید صداهای مصنوعی تولید کنید که به نظر می رسد از نقطه خاصی از فضا می آیند. این برای مثال برای برنامه های واقعیت مجازی بسیار مفید است.

منبع : https://www.reddit.com/